Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

zebranie wystarczających dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WPP.6220.9.2013.MM

Informacja ogłoszona dnia 2013-10-31 14:23:11 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2013.10.31
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
znak sprawy: WPP.6220.9.2013.MM
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
zawiadamia
że w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek inwestora – Pana Ryszarda Winnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „BRUBET” – Ryszard Winnicki z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Łąkowej 2 – zebrano wystarczające dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mobilnego węzła betoniarskiego „Mobil 3”, na działce nr ewid. 71/2, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Waszkiewicza.
Jednocześnie informuję, że w toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego uzyskano następujące opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko:
-      opinia znak: WOOŚ-II.4240.384.2013.PK z dnia 02.10.2013 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,
-      opinia sanitarna znak: NS-NZ-771-4-OOPS/1-36/13 z dnia 20.09.2013 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu Rynek 1 - Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
(-)Marcin Mokrzycki

p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Mokrzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-31 14:22:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-31 14:23:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-31 14:23:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1587 raz(y)