ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wydanie decyzji Nr 1/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WPP.6733.15.2013.AR

Informacja ogłoszona dnia 2014-02-07 22:18:34 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 05.02.2014 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.15.2013.AR
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 647 z późn. zm.)
zawiadamiam
mieszkańców miasta i gminy Międzyrzecz oraz strony występujące w postępowaniu prowadzonym na wniosek z dnia 12.12.2013 r. (wpł. 20.12.2013 r.) inwestora – Powiat Międzyrzecki – Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu  z siedzibą ul. Słoneczna 24, 66-300 Międzyrzecz, w imieniu której działa pełnomocnik Mirosław Karolak – o wydaniu dnia 05.02.2014 r. decyzji Nr 1/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1346F (ul. Winnica w Międzyrzeczu wraz z drogą do i w miejscowości Święty Wojciech) oraz drogi powiatowej nr 3304F (ul. Libelta w Międzyrzeczu) na terenie nieruchomości nr ewid. 210, 232, 237, 256/4 i 256/5 obręb 2 m. Międzyrzecz oraz nr ewid. 252/3 obręb Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz.
W związku z powyższym zapraszam do wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków dotyczących wydanej decyzji w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy znajduje się do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu Miejskiego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
Z up. BURMISTRZA
(-)Marcin Mokrzycki
p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Rudziński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Mokrzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-07 22:17:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-07 22:18:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-07 22:18:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1695 raz(y)