ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

zebranie wystarczających dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji środków poprawiających właściwości gleby, na terenie działki nr ewid. 275 położonej w obrębie geodezyjnym Święty Wojciech gmina Międzyrzecz - WPP.6220.5.2014.MM

Informacja ogłoszona dnia 2014-06-23 13:40:19 przez Magdalena Walkiewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2014.06.23
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WPP.6220.5.2014.MM
 
OBWIESZCZENIE
    Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
zawiadamia
że w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek inwestora – ZIEMIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Partyzantów 4, działająca poprzez pełnomocnika Panią Łucję Koroluk – zebrano wystarczające dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji środków poprawiających właściwości gleby, na terenie działki nr ewid. 275 położonej w obrębie geodezyjnym Święty Wojciech gmina Międzyrzecz.
    Jednocześnie informuję, że w toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego uzyskano opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko:
-     opinia znak: WOOŚ-II.4240.146.2014.PT z dnia 27.05.2014 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
    W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu Rynek 1 - Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
Marcin Mokrzycki
p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Mokrzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-23 13:36:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Krajcer
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-23 13:40:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Krajcer
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-23 13:40:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1587 raz(y)