ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wydanie w dniu 12.08.2014 r. na rzecz podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia Kruszywa Naturalne Kalsko s.c. z siedzibą w m. Kalsko 44 gmina Międzyrzecz, postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową ze złoża kruszywa naturalnego „KALSKO III”, położonego na działkach nr ewid. 145, 171 i 172 w obrębie geodezyjnym Kalsko gmina Międzyrzecz WPP.6220.7.2014.MM

Informacja ogłoszona dnia 2014-08-13 14:16:54 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2014.08.12
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

znak sprawy: WPP.6220.7.2014.MM

OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), a także art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
informuje
o wydaniu w dniu 12.08.2014 r. na rzecz podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia Kruszywa Naturalne Kalsko s.c. z siedzibą w m. Kalsko 44 gmina Międzyrzecz, postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową ze złoża kruszywa naturalnego „KALSKO III”, położonego na działkach nr ewid. 145, 171 i 172 w obrębie geodezyjnym Kalsko gmina Międzyrzecz.
Jednocześnie zawiadamiam, że w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. znak: WOOŚ-II.4240.230.2014.PT z dnia 06.08.2014 r.
Dane o postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza nr karty 5/B/2014 na stronie Rejestru Informacji o Środowisku:
http://www.miedzyrzecz.rios.pl
         Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego, Rynek 1 - pok. 304, w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
mgr Monika Tomaszewska

p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-13 14:16:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-08-13 14:16:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-08-13 14:16:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1656 raz(y)