Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wydanie dnia 21.08.2014 r. decyzji Nr 7/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63PE na terenie działki nr ewid. 9/9 położonej w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz WPP.6733.10.2014.AR

Informacja ogłoszona dnia 2014-08-21 12:13:43 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 21.08.2014 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.10.2014.AR

OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 647 z późn. zm.)

zawiadamiam
 
mieszkańców miasta i gminy Międzyrzecz oraz strony występujące w postępowaniu prowadzonym na wniosek złożony dnia 15.07.2014 r. przez inwestora – EWE Energia Sp. z o.o. z siedzibą ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz, w imieniu której działa pełnomocnik Krzysztof Habiera – o wydaniu dnia 21.08.2014 r. decyzji Nr 7/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63PE na terenie działki nr ewid. 9/9 położonej w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz.
Wyżej wymieniona decyzja wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy znajduje do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, pokój 304 w godzinach urzędowania.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 
Z up. BURMISTRZA
mgr Monika Tomaszewska
p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Rudziński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-21 12:13:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-08-21 12:13:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-08-21 12:13:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1961 raz(y)