ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wydanie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji środków poprawiających właściwości gleby, na terenie działki nr ewid. 275 położonej w obrębie geodezyjnym Święty Wojciech gmina Międzyrzecz WPP.6220.5.2014.MM

Informacja ogłoszona dnia 2014-09-02 12:12:26 przez Magdalena Walkiewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2014.09.01
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
znak sprawy: WPP.6220.5.2014.MM
 
OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 w związku z art. 105 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), a także art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
informuje
że w dniu 01.09.2014 r. po rozpatrzeniu wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia ZIEMIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Partyzantów 4, działająca poprzez pełnomocnika Panią Łucję Koroluk-Szek, została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji środków poprawiających właściwości gleby, na terenie działki nr ewid. 275 położonej w obrębie geodezyjnym Święty Wojciech gmina Międzyrzecz.
         Mając powyższe na względzie, jeżeli postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
        Jednocześnie zawiadamiam, że w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy.
        Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego, Rynek 1 - pok. 304, w godzinach urzędowania.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
mgr inż. Tadeusz Dubicki
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-02 12:09:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Krajcer
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-02 12:12:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Krajcer
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-02 12:12:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1597 raz(y)