ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową ze złoża kruszywa naturalnego „KALSKO III”, położonego na działkach nr ewid. 145, 171 i 172 w obrębie geodezyjnym Kalsko gmina Międzyrzecz WPP.6220.7.2014.MM

Informacja ogłoszona dnia 2014-09-10 11:08:07 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2014.09.09
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

znak sprawy: WPP.6220.7.2014.MM

OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
zawiadamia
że w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek inwestora – Kruszywa Naturalne Kalsko s.c. z siedzibą w m. Kalsko 44 gmina Międzyrzecz – zebrano wystarczające dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową ze złoża kruszywa naturalnego „KALSKO III”, położonego na działkach nr ewid. 145, 171 i 172 w obrębie geodezyjnym Kalsko gmina Międzyrzecz.
Jednocześnie informuję, że w toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego uzyskano opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko:
  • opinia znak: WOOŚ-II.4240.230.2014.PT z dnia 06.08.2014 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu Rynek 1 - Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
mgr Monika Tomaszewska

p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-10 11:07:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-10 11:08:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-10 11:08:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1541 raz(y)