ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wydanie w dniu 04.12.2014 r. na rzecz podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ARBO” z siedzibą w Kościanie, postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określającego jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „instalacja 4 pływających małych elektrowni wodnych na rzece Obrze wraz z budową jazu iglicowego oraz udrożnieniem kanału młyńskiego, w m. Gorzyca, gmina Międzyrzecz” na działkach nr ewid. 133/3, 151 i 2101/3 położonych w obrębie geodezyjnym Gorzyca WPP.6220.8.2014.MM

Informacja ogłoszona dnia 2014-12-05 14:02:43 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2014.12.04
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

znak sprawy: WPP.6220.8.2014.MM
 
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), a także art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
informuje
o wydaniu w dniu 04.12.2014 r. na rzecz podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ARBO” z siedzibą w Kościanie, postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określającego jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „instalacja 4 pływających małych elektrowni wodnych na rzece Obrze wraz z budową jazu iglicowego oraz udrożnieniem kanału młyńskiego, w m. Gorzyca, gmina Międzyrzecz” na działkach nr ewid. 133/3, 151 i 2101/3 położonych w obrębie geodezyjnym Gorzyca.
Jednocześnie zawiadamiam, że w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu.
Dane o postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza nr karty 8/B/2014 na stronie Rejestru Informacji o Środowisku http://www.miedzyrzecz.rios.pl oraz w Bazie danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na stronie http://bazaoos.gdos.gov.pl.
         Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego, Rynek 1 - pok. 304, w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
mgr Monika Tomaszewska

p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego

Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-05 14:01:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-05 14:02:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-05 14:02:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1134 raz(y)