ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

zebranie wystarczających dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, na działce nr ewid. 259/15 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwin, gmina Międzyrzecz WPP.6220.1.2015.MM

Informacja ogłoszona dnia 2015-03-06 13:49:19 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2015.03.06
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
znak sprawy: WPP.6220.1.2015.MM
 
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
zawiadamia
 
że w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek inwestora – Pan Robert Cyfert działający poprzez pełnomocnika Pana Bartosza Misiewicza reprezentującego piTERN Sp. z o.o. z siedzibą w m. Wysogotowo ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo – zebrano wystarczające dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, na działce nr ewid. 259/15 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwin, gmina Międzyrzecz.
Jednocześnie informuję, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego uzyskano opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko:
  • opinia znak: WOOŚ-II.4240.32.2015.MW z dnia 17.02.2015 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,
  • opinia sanitarna znak: NS-NZ-771-4-OOPŚ/1-3/15 z dnia 17.02.2015 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu Rynek 1 - Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-06 13:48:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-06 13:49:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-06 13:49:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
933 raz(y)