ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

zebranie materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie budynku technicznego dla potrzeb kotłowni gazowej, budowie komina, przebudowie i budowie sieci cieplnych i gazowych na terenie działek nr ewid. 34/142 i 34/94 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-1, gmina Międzyrzecz WPP.6733.2.2015.AR

Informacja ogłoszona dnia 2015-04-14 12:51:52 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 13.04.2015 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.2.2015.AR
 
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.; zw. dalej Kpa),
zawiadamiam, że
w toku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek złożony dnia 05.03.2015 r. i uzupełniony dnia 13.03.2015 r. przez inwestora – Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu z siedzibą ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz, reprezentowany przez Dyrektora Szpitala Pana Jacka Hudziaka, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Małgorzata Sadowska – zebrano materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie budynku technicznego dla potrzeb kotłowni gazowej, budowie komina, przebudowie i budowie sieci cieplnych i gazowych na terenie działek nr ewid. 34/142 i 34/94 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-1, gmina Międzyrzecz.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z projektem decyzji i wypowiedzieć, co do zebranych dowodów oraz materiałów. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, pokój 304 w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Z up. BURMISTRZA
mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Rudziński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-14 12:51:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-14 12:51:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-14 12:51:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
661 raz(y)