Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie wraz ze skablowaniem odcinka istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV L-415 odgałęzienie Żółwin i odgałęzienie Kuligowo na terenie działek nr ewid. 33, 39/3, 177/3, 179, 181 i 188/1 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwin, gmina Międzyrzecz WPP.6733.5.2015.AR

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-05 13:44:43 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 05.06.2015 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.5.2015.AR
 
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.; zw. dalej Kpa) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 199) w związku z wnioskiem złożonym dnia 01.06.2015 r. przez inwestora – ENEA Operator Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Łukasz Matuszak,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie wraz ze skablowaniem odcinka istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV L-415 odgałęzienie Żółwin i odgałęzienie Kuligowo na terenie działek nr ewid. 33, 39/3, 177/3, 179, 181 i 188/1 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwin, gmina Międzyrzecz.
W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na zawiadomienie wszczynające postępowanie w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, pok. 304, w godzinach urzędowania.
Z up. BURMISTRZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Rudziński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adrian Rudziński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-05 13:44:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-05 13:44:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-05 13:44:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
944 raz(y)