ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

budowa zamkniętego układu tłocznego ścieków przeznaczonego do przesyłania ścieków sanitarnych z m. Kalsko do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Żółwin WPP.6220.5.2015.MM

Informacja ogłoszona dnia 2015-07-01 08:34:04 przez Mirosław Matla

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2015.06.30
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WPP.6220.5.2015.MM
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawyz dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3oraz art. 38, art. 85 ust. 3 i art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
informuje
o wydaniu w dniu 30.06.2015 r. decyzji nr 3/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zamkniętego układu tłocznego ścieków przeznaczonego do przesyłania ścieków sanitarnych z m. Kalsko do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Żółwin, na działkach nr ewid. 322, 323, 112, 258/27, 258/12, 8, 104 - obręb geodezyjny Kalsko oraz na działkach nr ewid. 195, 246, 250, 325/3, 189/2, 189/1, 119, 174, 126/1, 220 i 188/1 - obręb geodezyjny Żółwin, gmina Międzyrzecz.
Podmiotem planującym podjęcie realizacji przedsięwzięcia jest Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Informacje o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza nr karty 10/B/2015 na internetowej stronie Rejestru Informacji o Środowisku: http://www.miedzyrzecz.rios.pl
         Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego, Rynek 1 - pok. 304 w godzinach urzędowania.
         Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o jej wydaniu.
                                                             Z up. BURMISTRZA
                                                             mgr Agnieszka Śnieg
                                                              Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Mokrzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-01 08:33:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Matla
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-01 08:34:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Matla
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-01 08:34:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
873 raz(y)