ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

odzysk tworzyw sztucznych, na działce nr ewid. 38/3 położonej w m. Pieski, gmina Międzyrzecz.

Informacja ogłoszona dnia 2015-08-27 10:51:17 przez Mirosław Matla

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2015.08.24
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WPP.6220.9.2014.MM
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 38, art. 85 ust. 3
i art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
 
informuje
o wydaniu w dniu 24.08.2015 r. decyzji nr 5/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. odzysk tworzyw sztucznych, na działce nr ewid. 38/3 położonej w m. Pieski, gmina Międzyrzecz.
Podmiotem planującym podjęcie realizacji przedsięwzięcia jest PROKAR S.C. z siedzibą w Poznaniu na Os. Stare Żegrze 34/2.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się
z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym
z uzgodnieniem realizacji przedsięwzięcia wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Międzyrzeczu, a także z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Informacje o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umieszczono również w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza
nr karty 12/B/2015 na internetowej stronie Rejestru Informacji o Środowisku: http://www.miedzyrzecz.rios.pl.
         Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego, Rynek 1 - pok. 304
w godzinach urzędowania.
         Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o jej wydaniu.
 
                                                                          Z up. BURMISTRZA
 
 
                                                                         mgr Agnieszka Śnieg
                                                                         Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-08-27 10:47:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Matla
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-08-27 10:51:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Matla
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-08-27 10:51:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
696 raz(y)