ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

podjęcie przez Radę Miejską w Międzyrzeczu uchwały Nr XII/103/15 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – „Osiedle Zachodnie” WPP.6721.3.2015.AR

Informacja ogłoszona dnia 2015-11-25 09:24:30 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 25 listopada 2015 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
znak sprawy: WPP.6721.3.2015.AR
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Międzyrzecz – „Osiedle Zachodnie”
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzyrzeczu uchwały Nr XII/103/15 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – „Osiedle Zachodnie”.
Obszar objęty projektem planu miejscowego obejmuje powierzchnię ok. 6,12 ha i położony jest w zachodniej części miasta Międzyrzecz.
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego planu miejscowego na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 262 z późn. zm.). Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, w godzinach urzędowania lub na adres e-mail: , w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
(-) mgr inż. Remigiusz Lorenz
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Rudziński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-25 09:23:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-25 09:24:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-25 09:24:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
611 raz(y)