ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

zawiadamienie o możliwości udziału społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon ulic Wita Stwosza i Krasińskiego WPP.6721.1.2014.AR

Informacja ogłoszona dnia 2015-11-27 16:54:34 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 27 listopada 2015 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6721.1.2014.AR
 
OBWIESZCZENIE
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – rejon ulic Wita Stwosza i Krasińskiego
 
Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości udziału społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon ulic Wita Stwosza i Krasińskiego.
Dokumentacja projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania ustaleń projektu na środowisko jest dostępna do wglądu od dnia 7 grudnia 2015 r. do dnia 29 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pok. 304, w godzinach urzędowania.
Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Międzyrzecza, w terminie od dnia 7 grudnia 2015 r. do dnia 12 stycznia 2016 r., w jeden z poniższych sposobów:
  • w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres .
Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz przedmiot uwagi lub wniosku.  
 
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
(-) mgr inż. Remigiusz Lorenz
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Rudziński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-27 16:54:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-27 16:54:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-27 16:54:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
547 raz(y)