ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

zebranie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 15kV relacji GPZ Międzyrzecz – stacja So-4625 „GUMTEX”, poprzez istniejące stacje transformatorowe S-4251 - S-4804 - S-4185 - S-4744 z odgałęzieniem do stacji S-4804 i So-4623, na terenie działek nr ewid. 121, 83/81, 83/80, 120/3, 82/3, 80/1, 80/3, 106/1, 79/6, 79/14, 79/2, 79/4, 79/17, 79/7, 79/19, 79/18, 63, 700, 62/2, 57, 52/5, 52/4, 52/2, 52/3, 38/12, 38/7, 38/6, 38/23 i 38/22 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz WPP.6733.16.2015.AR

Informacja ogłoszona dnia 2015-12-07 13:41:22 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 7 grudnia 2015 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.16.2015.AR
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.; zw. dalej Kpa),
zawiadamiam, że
w toku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek złożony dnia 26.10.2015 r. i uzupełniony dnia 09.11.2015 r. przez inwestora – ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Stanisław Szwankowski – zebrano materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 15kV relacji GPZ Międzyrzecz – stacja So-4625 „GUMTEX”, poprzez istniejące stacje transformatorowe S-4251 - S-4804 - S-4185 - S-4744 z odgałęzieniem do stacji S-4804 i So-4623, na terenie działek nr ewid. 121, 83/81, 83/80, 120/3, 82/3, 80/1, 80/3, 106/1, 79/6, 79/14, 79/2, 79/4, 79/17, 79/7, 79/19, 79/18, 63, 700, 62/2, 57, 52/5, 52/4, 52/2, 52/3, 38/12, 38/7, 38/6, 38/23 i 38/22 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z projektem decyzji i wypowiedzieć, co do zebranych dowodów oraz materiałów. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, pokój 304 w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
 
Z up. BURMISTRZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Rudziński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-07 13:39:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-07 13:41:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-07 13:41:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
538 raz(y)