ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wszczęcie w dniu 05.01.2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz ze słupową stacją transformatorową 15/0,4 kV na terenie działki nr ewid. 513 położonej w obrębie geodezyjnym Kursko, gmina Międzyrzecz WPP.6733.21.2015.AR

Informacja ogłoszona dnia 2016-01-08 09:21:59 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 7 stycznia 2016 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.21.2015.AR
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.; zw. dalej Kpa) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym dnia 17.12.2015 r. i uzupełnionym dnia 05.01.2016 r. przez inwestora – ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą  ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w imieniu której występuje Pan Artur Zaborski, Dyrektor Rejonu Dystrybucji Międzychód,
zawiadamiam
o wszczęciu w dniu 05.01.2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz ze słupową stacją transformatorową 15/0,4 kV na terenie działki nr ewid. 513 położonej w obrębie geodezyjnym Kursko, gmina Międzyrzecz.
W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na zawiadomienie wszczynające postępowanie w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, pok. 304, w godzinach urzędowania.
Z up. BURMISTRZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Rudziński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-08 09:21:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-08 09:21:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-08 09:21:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
440 raz(y)