ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w m. Kęszyca Leśna zlokalizowanej na działkach nr ewid. 195/181 i 195/182 w obrębie geodezyjnym Kęszyca, gmina Międzyrzecz

Informacja ogłoszona dnia 2016-01-28 14:44:12 przez Mirosław Matla

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2016.01.28
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WPP.6220.16.2015.MM
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), a także art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8
oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
 
informuje
o wydaniu w dniu 28.01.2016 r. na rzecz podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia – Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz – postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w m. Kęszyca Leśna zlokalizowanej na działkach nr ewid. 195/181 i 195/182 w obrębie geodezyjnym Kęszyca, gmina Międzyrzecz.
Jednocześnie zawiadamiam, że w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu stwierdzającymi brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Dane o postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych Rejestru Informacji o Środowisku prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza nr karty 4/B/2016 na internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz.
Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego, Rynek 1 - pokój 304, w godzinach urzędowania.
                                                  BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
 
                                                 (-) mgr inż. Remigiusz Lorenz
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-28 14:42:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Matla
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-28 14:44:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Matla
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-28 14:44:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
562 raz(y)