ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie ul. Chopina w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 457, 461/1, 465, 596 i 674 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz

Informacja ogłoszona dnia 2016-01-28 14:47:51 przez Mirosław Matla

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 28 stycznia 2016 r.
 
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.20.2015.AR
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.; zw. dalej Kpa),
zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek złożony dnia 08.12.2015 r. i uzupełniony dnia 16.12.2015 r. przez inwestora – Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu z siedzibą Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Mirosław Karolak – zebrano materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie ul. Chopina w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 457, 461/1, 465, 596 i 674 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z projektem decyzji i wypowiedzieć, co do zebranych dowodów oraz materiałów. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, pokój 304 w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
 
                                        BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
 
                                        (-) mgr inż. Remigiusz Lorenz
 
 
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-28 14:47:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Matla
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-28 14:47:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Matla
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-28 14:48:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
784 raz(y)