ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wydanie dnia 09.02.2016 r. decyzji Nr 1/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie ul. Chopina wraz ze skrzyżowaniami z ul. Wojska Polskiego oraz ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu oraz budowie kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 457, 461/1, 465, 596 i 674 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz WPP.6733.20.2015.AR

Informacja ogłoszona dnia 2016-02-09 17:16:01 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 9 lutego 2016 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.20.2015.AR
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.),
zawiadamiam
mieszkańców miasta i gminy Międzyrzecz oraz strony występujące w postępowaniu prowadzonym na wniosek złożony dnia 08.12.2015 r. i uzupełniony dnia 16.12.2015 r. przez inwestora – Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu z siedzibą Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Mirosław Karolak – o wydaniu dnia 09.02.2016 r. decyzji Nr 1/2016  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie ul. Chopina wraz ze skrzyżowaniami z ul. Wojska Polskiego oraz ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu oraz budowie kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 457, 461/1, 465, 596 i 674 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz.
Wyżej wymieniona decyzja wraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy znajduje do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, pokój 304 w godzinach urzędowania.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Z up. BURMISTRZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Rudziński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-09 17:14:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-09 17:16:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-09 17:16:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
524 raz(y)