ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o XVIII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się, 27 marca 2012 r., o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 11:49:31 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Akapit nr 2 - brak tytułu

Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji o działalności Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Międzyrzecz.
 4. Informacja Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa p. poż. i działaniach Straży Pożarnej na terenie Gminy Międzyrzecz.
 5. Działalność OSP w Gminie Międzyrzecz.
 6.  Uchwała Nr XVIII/129/12 w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pod nazwą: Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020.
 7.  Uchwała Nr XVIII/130/12 w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.
 8.  Uchwała Nr XVIII/131/12 w sprawie przyznania w roku 2012 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 9.  Uchwała Nr XVIII/132/12 w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2012.
 10.  Uchwała Nr XVIII/133/12 uchylającej uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny za zamieniane nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały XVIII/134/12 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 12.  Uchwała Nr XVIII/135/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012.
 13.  Uchwała Nr XVIII/136/12 w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Międzyrzecz na lata 2012-2016.
 14.  Uchwała Nr XVIII/137/12 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz.
 15. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad sesji.
                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                   w Międzyrzeczu
                                                                                 (-) Maciej Rębacz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 11:49:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 11:49:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-17 11:56:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2498 raz(y)