ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 11:57:52 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
27 marca 2012 r., o godz. 11.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej,
Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji o działalności Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Międzyrzecz.
 4. Informacja Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa p. poż. i działaniach Straży Pożarnej na terenie Gminy Międzyrzecz.
 5. Działalność OSP w Gminie Międzyrzecz.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pod nazwą: Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie przyznania w roku 2012 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2012.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) uchylającej uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny za zamienienie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 12. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012.
 13. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Międzyrzecz na lata 2012-2016.
 14. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz.
 15. Podjęcie Oświadczenia nr 1/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 16. Podjęcie Oświadczenia nr 2/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 17. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 20. Zamknięcie obrad sesji.
 
                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                 w Międzyrzeczu
                                                                               (-) Maciej Rębacz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 11:55:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 11:57:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-17 11:57:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1993 raz(y)