Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o organizacji XII sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-31 21:31:34 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o sesji Rady Miejskiej
 
Na podstawie art. 11 b ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
 
11 czerwca 2019 r. o godz. 10.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Wręczenie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”.
 4. Raport o stanie Gminy Międzyrzecz za 2018 rok.
 5. Debata nad raportem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyrzecza wotum zaufania (projekt nr 3).
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2018 rok.
 8. Odczytanie  uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Międzyrzecza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi Międzyrzecza absolutorium za 2018 r.
 10. Odczytanie  uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2018 rok.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz oraz informacją o stanie mienia Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2018 (projekt nr 1).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza (projekt nr 2).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia długoterminowego kredytu (projekt nr 4).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz pomiędzy ulicą Zachodnią i ulicą Ożoga (projekt nr 5).
 16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. Interpelacje i  zapytania na piśmie.
 19. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady  i informacje.
 20. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząc Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
Katarzyna Budych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Błaszczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-31 21:31:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-31 21:31:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-31 21:31:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
435 raz(y)