ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o XXXVIII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2021-07-11 20:41:53 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 22 czerwca 2021 r. o godz. 9.00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Wręczenie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” dla Pani Hanny Marii Augustyniak i Pana Martina Meissnera.
 4. Raport o stanie Gminy Międzyrzecz za 2020 rok.
 5. Debata nad raportem.
 6. Podjęcie uchwały nr XXXVIII/345/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyrzecza wotum zaufania.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2020 rok.
 8. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Międzyrzecza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi Międzyrzecza absolutorium za 2020 r.
 10. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2020 rok.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz oraz informacją o stanie mienia Gminy.
 12. Podjęcie uchwały nr XXXVIII/346/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2020.
 13.  Podjęcie uchwały nr XXXVIII/347/21 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza.
 14. Podjęcie uchwały nr XXXVIII/348/21 w sprawie ustalenia szczegółowych  zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior+” w Międzyrzeczu.
 15. Podjęcie uchwały nr XXXVIII/349/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 16. Podjęcie uchwały nr XXXVIII/350/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 17. Podjęcie uchwały nr XXXVIII/351/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 18. Podjęcie uchwały nr XXXVIII/352/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 19. Podjęcie uchwały nr XXXVIII/353/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 20. Podjęcie uchwały nr XXXVIII/354/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na okres 3 lat.
 21. Podjęcie uchwały nr XXXVIII/355/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na okres 3 lat.
 22. Podjęcie uchwały nr XXXVIII/356/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej na okres 3 lat.
 23. Podjęcie uchwały nr XXXVIII/357/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej  na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 24. Podjęcie uchwały nr XXXVIII/358/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej  na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 25. Podjęcie uchwały nr XXXVIII/359/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej  na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 26. Podjęcie uchwały nr XXXVIII/360/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej  na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 27. Podjęcie uchwały nr XXXVIII/361/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021.
 28. Podjęcie uchwały nr XXXVIII/362/21 zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.
 29. Podjęcie uchwały nr XXXVIII/363/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na dofinansowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dla Projektu „remont linii nr 364 na odcinku Wierzbno – Międzyrzecz”.
 30. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 31. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 32. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 33. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 34. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-11 20:41:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-11 20:41:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-11 20:41:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
178 raz(y)