ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej w dniu 27.11.2012 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2012-11-20 10:15:31 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

                Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zgodnie z zapisem § 35 pkt. 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że
 
27.11.2012 r. o godz. 1000
 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
1.     Sprawy regulaminowe:
a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)     ustalenie porządku obrad.
2.     Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.
3.     Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2013 r. – podjęcie uchwały (projekt nr 1).
4.     Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 – podjęcie uchwały (projekt nr 2).
5.     Podjęcie uchwały (projekt nr 3) o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
6.     Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 – podjęcie uchwały (projekt nr 4).
7.     Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie nadania nazwy ulicy.
8.     Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012.
9.     Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032.
10.   Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.
11.   Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
12.   Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz.
13.   Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
14.   Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu złożenia pierwszej deklaracji.
15.   Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie podziału gminy Międzyrzecz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
16.   Podjęcie uchwały (projekt nr 14) w sprawie skargi na Kierownika Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu.
17.   Podjęcie uchwały (projekt nr 15) w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza. 
18.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
19.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
20.   Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
21.   Wolne wnioski i informacje.
22.   Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
       (-) mgr Maciej Rębacz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Błaszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-20 10:15:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-20 10:15:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-20 10:15:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1996 raz(y)