ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27.11.2012 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2012-11-30 11:21:07 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o XXV sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 27 listopada 2012 r. o godz. 1000
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
1.     Sprawy regulaminowe:
a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)     ustalenie porządku obrad.
2.     Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.
3.     Podjęcie uchwały Nr XXV/188/12 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. 
4.     Podjęcie uchwały Nr XXV/189/12  o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
5.     Podjęcie uchwały Nr XXV/190/12 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
6.     Podjęcie uchwały Nr XXV/191/12 w sprawie nadania nazwy ulicy.
7.     Podjęcie uchwały Nr XXV/192/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012.
8.     Podjęcie uchwały Nr XXV/193/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032.
9.     Podjęcie uchwały Nr XXV/194/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.
10.   Podjęcie uchwały Nr XXV/195/12 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
11.   Podjęcie uchwały Nr XXV/196/12 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz.
12.   Podjęcie uchwały Nr XXV/197/12 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
13.   Podjęcie uchwały Nr XXV/198/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu złożenia pierwszej deklaracji.
14.   Podjęcie uchwały Nr XXV/199/12 w sprawie podziału gminy Międzyrzecz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
15.   Podjęcie uchwały Nr XXV/200/12 w sprawie skargi na Kierownika Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu.
16.   Podjęcie uchwały Nr XXV/201/12 w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza. 
17.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
18.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
19.   Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
20.   Wolne wnioski i informacje.
21.   Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
          w Międzyrzeczu
      (-)mgr Maciej Rębacz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sabina Miernik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-30 07:38:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-30 11:21:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-30 11:21:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2301 raz(y)