ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbyła się 26 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2013-02-28 09:32:40 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 26 lutego 2013 r. o godz. 1000
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Porządek obrad:
1.      Sprawy regulaminowe:
a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)      ustalenie porządku obrad.
2.      Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej.
3.      Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej za 2012 rok.
4.      Informacja dyrektora PUP dot. poziomu bezrobocia za 2012 rok w Gminie Międzyrzecz (dane %, porównania, informacja o szkoleniach).
5.      Polityka Gminy w zakresie zmniejszenia bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości.
6.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2012.
7.      Podjęcie uchwały Nr XXVIII/216/13 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 3 w Międzyrzeczu z Oddziałem Zamiejscowym w Bukowcu.
8.      Podjęcie uchwały Nr XXVIII/217/13 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu.
9.      Podjęcie uchwały Nr XXVIII/218/13 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
10.  Podjęcie uchwały Nr XXVIII/219/13 o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego.
11.  Podjęcie uchwały Nr XXVIII/220/13 w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia kontroli objętej planem pracy.
12.  Podjęcie uchwały Nr XXVIII/221/13 o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
13.  Podjęcie uchwały Nr XXVIII/222/13 w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
14.  Podjęcie uchwały Nr XXVIII/223/13 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
15.  Podjęcie uchwały Nr XXVIII/224/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntownych na okres do lat 3.
16.  Podjęcie uchwały Nr XXVIII/225/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia nieruchomości gruntowych na okres 5 lat.
17.  Podjęcie uchwały Nr XXVIII/226/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
18.  Podjęcie uchwały Nr XXVIII/227/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntownych z przeznaczeniem na cele rolne na okres do lat 3.
19.  Podjęcie uchwały Nr XXVIII/228/13 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kursko.
20.  Podjęcie uchwały Nr XXVIII/229/13 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
21.  Podjęcie uchwały Nr XXVIII/230/13 w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
22.  Podjęcie uchwały Nr XXVIII/231/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
23.  Podjęcie uchwały Nr XXVIII/232/13 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013 – 2032.
24.  Podjęcie uchwały Nr XXVIII/233/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.
25.  Podjęcie uchwały Nr XXVIII/234/13 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
26.  Podjęcie uchwały Nr XXVIII/235/13 w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.
27.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
28.  Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
29.  Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
30.  Wolne wnioski i informacje.
31.  Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
          (-)mgr Maciej Rębacz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sabina Miernik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-28 09:30:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-28 09:32:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-28 09:32:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2203 raz(y)