ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o organizacji XXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 26.03.2013r. o godz. 10.00 w sali nrad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2013-03-18 21:42:26 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej.
            Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. - zgodnie z zapisem § 35 pkt 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że
 
26.03.2013 r. o godz. 1000
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

 
Porządek obrad:
1.      Sprawy regulaminowe:
a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)      ustalenie porządku obrad.
2.      Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
3.      Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu o działalności Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Międzyrzecz.
4.      Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa p.poż. i działaniach Straży Pożarnej na terenie Gminy Międzyrzecz w 2012 r.
5.      Działalność OSP w Gminie Międzyrzecz.
6.      Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
7.      Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie przyjęcia Programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz.
8.      Podjęcie uchwały (projekt nr 3) zmieniającej uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów oraz członków rad sołeckich.
9.      Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 20016.
10.  Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
11.  Podjęcie uchwały (projekt nr 6) zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
12.  Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
13.  Podjęcie uchwały (projekt nr 10) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013 – 2032.
14.  Podjęcie uchwały (projekt nr 9) o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz.
15.  Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.
16.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
17.  Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
18.  Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
19.  Wolne wnioski i informacje.
20.  Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
           w Międzyrzeczu
       (-)mgr Maciej Rębacz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Błaszczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-18 21:42:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-18 21:42:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-18 21:42:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1892 raz(y)