ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o XXIX sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbyła się 26 marca 2013 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2013-03-28 13:15:05 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o XXIX sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 26 marca 2013 r. o godz. 1000
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 
Porządek obrad:
1.      Sprawy regulaminowe:
a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)      ustalenie porządku obrad.
2.      Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
3.      Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu o działalności Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Międzyrzecz.
4.      Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa p.poż. i działaniach Straży Pożarnej na terenie Gminy Międzyrzecz w 2012 r.
5.      Działalność OSP w Gminie Międzyrzecz.
6.      Podjęcie uchwały Nr XXIX/236/13 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
7.      Podjęcie uchwały Nr XXIX/237/13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz.
8.      Podjęcie uchwały Nr XXIX/238/13 zmieniającej uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów oraz członków rad sołeckich.
9.      Podjęcie uchwały Nr XXIX/239/13 w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016.
10.  Podjęcie uchwały Nr XXIX/240/13 w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
11.  Podjęcie uchwały Nr XXIX/241/13 w sprawie przejęcia od Powiatu Międzyrzeckiego zarządzania publiczną drogą powiatową.
12.  Podjęcie uchwały Nr XXIX/242/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
13.  Podjęcie uchwały Nr XXIX/243/13 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013 – 2032.
14.  Podjęcie uchwały Nr XXIX/244/13 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz.
15.  Podjęcie uchwały Nr XXIX/245/13 o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
16.  Podjęcie uchwały Nr XXIX/246/13 w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.
17.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
18.  Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
19.  Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
20.  Wolne wnioski i informacje.
21.  Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
     (-) mgr Maciej Rębacz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Błaszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-28 13:14:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-28 13:15:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-28 13:15:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2154 raz(y)