ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o organizacji XXX sesji Rady Miejskiej w dniu 29.04.2013r. o godz. 10.00 w sali nrad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2013-04-19 14:24:25 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej.
 
            Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. - zgodnie z zapisem § 35 pkt 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że
29.04.2013 r. o godz. 1000
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Porządek obrad:
Sprawy regulaminowe:
a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)      porządek obrad.
2.      Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
3.      Sprawozdania z działalności spółek: ZEC, MTBS, MPWiK i PUBR za 2012 rok.
4.      Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 
5.      Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntownych na okres do lat 3.
6.      Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
7.      Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie sposobów realizacji programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
8.      Podjęcie uchwały (projekt nr 14) w sprawie rozwiązania Zespołu Edukacyjnego w Międzyrzeczu.
9.      Podjęcie uchwały (projekt nr 15) w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 3 w Międzyrzeczu z Oddziałem Zamiejscowym w Bukowcu.
10.  Podjęcie uchwały (projekt nr 16) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu.
11.  Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
12.  Podjęcie uchwały (projekt nr 8) zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
13.  Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie przyznania w roku 2013 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków.
14.  Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaława na lata 2013-2020.
15.  Podjęcie uchwały (projekt nr 11) zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
16.  Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Międzyrzecz.
17.  Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym na okres powyżej 3 lat na obszarach stanowiących tereny cmentarzy komunalnych w Gminie Międzyrzecz i cmentarza parafialnego w Kursku wraz z parkingami lub miejscami wyznaczonymi do postoju samochodów.
18.  Podjęcie uchwały (projekt nr 17) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz.
19.  Podjęcie uchwały (projekt zdjęty z porządku obrad XXIX sesji - nr 6) zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
20.  Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.
21.  Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie uzupełnienia składu Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
22.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
23.  Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
24.  Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
25.  Wolne wnioski i informacje.
26.  Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
         (-)mgr Maciej Rębacz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-19 14:24:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-19 14:24:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-04-19 14:24:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1864 raz(y)