ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o XXX sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbyła się 29 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2013-05-02 11:51:46 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o XXX sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 29 kwietnia 2013 r. o godz. 1000
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
Porządek obrad:
1.      Sprawy regulaminowe:
a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)      porządek obrad.
2.      Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
3.      Sprawozdania z działalności spółek: ZEC, MTBS, MPWiK i PUBR za 2012 rok.
4.      Podjęcie uchwały Nr XXX/247/13 w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 
5.      Podjęcie uchwały Nr XXX/248/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntownych na okres do lat 3.
6.      Podjęcie uchwały Nr XXX/249/13 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
7.      Podjęcie uchwały Nr XXX/250/13 w sprawie sposobów realizacji lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
8.      Podjęcie uchwały Nr XXX/251/13 w sprawie rozwiązania Zespołu Edukacyjnego w Międzyrzeczu.
9.      Podjęcie uchwały Nr XXX/252/13 w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 3 w Międzyrzeczu z Oddziałem Zamiejscowym w Bukowcu.
10.  Podjęcie uchwały Nr XXX/253/13 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu.
11.  Podjęcie uchwały Nr XXX/254/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
12.  Podjęcie uchwały Nr XXX/255/13 zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
13.  Podjęcie uchwały Nr XXX/256/13 w sprawie przyznania w roku 2013 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków.
14.  Podjęcie uchwały Nr XXX/257/13 w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Międzyrzecz.
15.  Podjęcie uchwały Nr XXX/258/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym na okres powyżej 3 lat na obszarach stanowiących tereny cmentarzy komunalnych w Gminie Międzyrzecz wraz z parkingami lub miejscami wyznaczonymi do postoju samochodów.
16.  Podjęcie uchwały Nr XXX/259/13 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz.
17.  Podjęcie uchwały Nr XXX/260/13 w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.
18.  Podjęcie uchwały Nr XXX/261/13 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
19.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
20.  Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
21.  Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
22.  Wolne wnioski i informacje.
23.  Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
(-)mgr Maciej Rębacz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Błaszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-02 11:51:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-02 11:51:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-05-02 11:51:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2008 raz(y)