ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o organizacji XXXI sesji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2013r. o godz. 10.00 w sali nrad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2013-05-17 13:40:26 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej.
            Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. - zgodnie z zapisem § 35 pkt 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że
27.05.2013 r. o godz. 1000
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Porządek obrad:
1.      Sprawy regulaminowe:
a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)      porządek obrad.
2.      Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.
3.      Sprawozdanie z działalności: GZO, OPS (wraz z oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Międzyrzecz), MOSiW, MOK i MRU Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie za 2012 rok.
4.      Raport z działań Gminy Międzyrzecz na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku.
5.      Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
6.      Informacja na temat realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012.
7.      Przygotowanie Gminy do sezonu turystycznego.
8.      Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego. 
9.      Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego. 
10.  Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego. 
11.  Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
12.  Podjęcie uchwały (projekt nr 5) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013 – 2024.
13.  Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntownych na okres do lat 3.
14.  Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia.
15.  Podjęcie uchwały (projekt zdjęty z porządku obrad XXX sesji - nr 10) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaława na lata 2013 – 2020.
16.  Podjęcie deklaracji w sprawie bezpłatnego udostępniania wszystkim mieszkańcom Gminy Międzyrzecz wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Kaławie.
17.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
18.  Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
19.  Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
20.  Wolne wnioski i informacje.
21.  Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
        (-)mgr Maciej Rębacz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-17 13:40:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-17 13:40:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-05-17 14:01:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1881 raz(y)