ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o organizacji XXXII sesji Rady Miejskiej w dniu 25.06.2013r. o godz. 10.00 w sali nrad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2013-06-10 11:06:45 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej.
 
            Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. - zgodnie z zapisem § 35 pkt 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że
 
25.06.2013 r. o godz. 1000
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

 
Porządek obrad:
1.      Sprawy regulaminowe:
a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)      porządek obrad.
2.      Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
3.      Przyjęcie informacji o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w Gminie Międzyrzecz w 2012 r.
4.      Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2012 rok – procedura absolutoryjna:
a)      przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego,
b)      przedstawienie uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Międzyrzecza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok,
c)      przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej,
d)     przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu w 2012 roku,
e)      dyskusja,
f)       podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2012.
g)      podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza.
5.      Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
6.      Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz.
 
7.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
8.      Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
9.      Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
10.  Wolne wnioski i informacje.
11.  Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
            w Międzyrzeczu
       (-) mgr Maciej Rębacz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-10 11:06:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-10 11:06:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-10 11:06:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1894 raz(y)