ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o XXXII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbyła się 25 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2013-06-27 07:27:41 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o XXXII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 25 czerwca 2013 r. o godz. 1000
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 
Porządek obrad:
1.      Sprawy regulaminowe:
a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)      porządek obrad.
2.      Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
3.      Przyjęcie informacji o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w Gminie Międzyrzecz w 2012 r.
4.      Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2012 rok – procedura absolutoryjna:
a)      przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego,
b)      przedstawienie uchwały nr 185/2013 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Międzyrzecza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok,
c)      przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej,
d)     przedstawienie uchwały nr 381/2013 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu w 2012 roku,
e)      dyskusja,
f)       podjęcie uchwały nr XXXII/271/13 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2012.
g)      podjęcie uchwały nr XXXII/272/13 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza.
5.      Podjęcie uchwały nr XXXII/273/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
6.      Podjęcie uchwały nr XXXII/274/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz.
6a. Podjęcie uchwały nr XXXII/275/13 zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
6b. Podjęcie uchwały nr XXXII/276/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
7.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
8.      Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
9.      Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
10.  Wolne wnioski i informacje.
11.  Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
(-)mgr Maciej Rębacz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-27 07:26:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-27 07:27:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-27 07:27:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1893 raz(y)