ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o organizacji XXXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 25.09.2013r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2013-09-17 10:23:16 przez Magdalena Walkiewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej.
 
            Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. - zgodnie z zapisem § 35 pkt 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że
 
25.09.2013 r. o godz. 1000
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)porządek obrad.
2.Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej.
3.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz  za I półrocze 2013 roku.
4.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
5.Przygotowanie gminnych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2013/2014.
6.Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebów na koszt Gminy Międzyrzecz.
7.Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania dopłaty z tytułu różnicy w wartościach zamienianych nieruchomości.
8.Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających rady sołeckiej w sołectwie Wysoka.
9.Podjęcie uchwały (projekt nr 4) o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
10.Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do lat 3.
11.Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 5 lat.
12.Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie wzniesienia obelisku.
13.Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
14.Podjęcie uchwały (projekt nr 9) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013 – 2024.
15.Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
16.Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.
17.Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
18.Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
19.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
20.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
21.Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
22.Wolne wnioski i informacje.
23.Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Międzyrzeczu
   (-)mgr Maciej Rębacz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-17 10:17:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Krajcer
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-17 10:23:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Krajcer
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-17 10:23:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1874 raz(y)