ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o XXXV sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbyła się 29 października 2013r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2013-10-31 10:05:07 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o XXXV sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 29 października 2013 r. o godz. 1000
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
Porządek obrad:
1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)porządek obrad.
2.Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej.
3.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, Burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego).
4.Ocena stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Międzyrzecz - dróg i oznakowania oraz odprowadzenia wód opadowych.
5.Podjęcie uchwały Nr XXXV/292/13 w sprawie wniosku o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości.
6.Podjęcie uchwały Nr XXXV/293/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
7.Podjęcie uchwały Nr XXXV/294/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
8.Podjęcie uchwały Nr XXXV/295/13 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
9.Podjęcie uchwały Nr XXXV/296/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
10.Podjęcie uchwały Nr XXXV/297/13 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu oraz nadania mu Statutu. 
11.Podjęcie uchwały Nr XXXV/298/13 w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz.
11a. Podjęcie Apelu Nr XXXV/5/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu do Wojewody Lubuskiego o pilne podjęcie działań mających na celu utrzymanie istnienia Laboratorium w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Międzyrzeczu. 
12.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
13.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
14.Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
15.Wolne wnioski i informacje.
16.Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
(-)mgr Maciej Rębacz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-31 10:05:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-31 10:05:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-31 10:31:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1868 raz(y)