ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o organizacji XXXVI sesji Rady Miejskiej w dniu 26.11.2013r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2013-11-18 20:05:16 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej.
            Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. - zgodnie z zapisem § 35 pkt 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że
26.11.2013 r. o godz. 1000
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Porządek obrad:
1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)porządek obrad.
2.Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
3.Realizacja lokalnej strategii działania przez Lokalną Grupę Rybacką Obra – Warta za lata 2007 – 2013 oraz założenia nowej strategii na okres programowania 2014 - 2020.
4.Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2014 rok – podjęcie uchwały (projekt nr 6).
5.Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
6.Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
7.Podjęcie uchwały (projekt nr 3) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013 – 2024.
8.Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Międzyrzecz na rok 2014.
9.Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
10.Podjęcie uchwały (projekt nr 7) o zmianie uchwały Nr IV/19/11 zmienionej uchwałą Nr VIII/38/11 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Międzyrzecz w Celowym Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie.
11.Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w  zakresie prawidłowości przeprowadzonego przetargu na administrowanie – zarządzanie i utrzymanie – cmentarzy komunalnych Gminy Międzyrzecz na czas określony 5 lat od sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2018 r. i przyjęcie stanowiska  przez Radę Miejską.
12.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
13.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
14.Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
15.Wolne wnioski i informacje.
16.Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
(-) mgr Maciej Rębacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-18 20:00:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-18 20:05:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-18 20:05:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1930 raz(y)