ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o XXXVI sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbyła się 26 listopada 2013r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2013-11-28 11:33:41 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o XXXVI sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 26 listopada 2013 r. o godz. 1000
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 
Porządek obrad:
 
1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)porządek obrad.
2.Realizacja lokalnej strategii działania przez Lokalną Grupę Rybacką Obra – Warta za lata 2007 – 2013 oraz założenia nowej strategii na okres programowania 2014 - 2020.
3.Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2014 rok – Rada Miejska nie podjęła uchwały.
4.Podjęcie uchwały Nr XXXVI/299/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
5.Podjęcie uchwały Nr XXXVI/300/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
6.Podjęcie uchwały Nr XXXVI/301/13 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013 – 2024.
7.Podjęcie uchwały Nr XXXVI/302/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Międzyrzecz na rok 2014.
8.Podjęcie uchwały Nr XXXVI/303/13 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały Nr XXXVI/304/13 o zmianie uchwały Nr IV/19/11 zmienionej uchwałą Nr VIII/38/11 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Międzyrzecz w Celowym Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie.
10.Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w  zakresie prawidłowości przeprowadzonego przetargu na administrowanie – zarządzanie i utrzymanie – cmentarzy komunalnych Gminy Międzyrzecz na czas określony 5 lat od sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2018 r. i przyjęcie stanowiska  przez Radę Miejską.
11.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
12.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
13.Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
14.Wolne wnioski i informacje.
15.Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
(-) mgr Maciej Rębacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-28 11:33:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-28 11:33:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-28 11:33:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2340 raz(y)