ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o XXXVII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbyła się 10 grudnia 2013r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2013-12-12 13:08:47 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o XXXVII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 10 grudnia 2013 r. o godz. 1000
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 
Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Prezentacja Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i działalności LGD oraz założeń projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 3. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/305/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
 4. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/306/13 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 
4a. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/307/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
4b. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/308/13  zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
 
 1. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/309/13 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014-2024.
 2. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/310/13 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014.
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 3. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Finansowej,
 4. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Gospodarki Finansowej,
 5. dyskusja nad wniesionym projektem i ewentualnie zgłoszonymi poprawkami,
 6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 1. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/311/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 2. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/312/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 3. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/313/13 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w m. Międzyrzecz – Wybudowanie w obrębie 13 – Kuźnik.
9a. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/314/13 zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
9b. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/315/13 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
9c. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/316/13 w sprawie w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady.
 1. Sprawozdanie z kontroli MOSiW przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną RM w Międzyrzeczu w dniach 21.10.2013 r. – 24.10.2013 r.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
(-)mgr Maciej Rębacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-12 13:08:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-12 13:08:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-12 13:08:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2487 raz(y)