ˆ

Sprawozdania z wykonania uchwał

Szczegóły informacji

Rada Miejska na sesji w dniu 23 lipca 2019 r. podjęła 9 uchwał z czego 7 przekazano do wykonania Burmistrzowi

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-09-20 10:19:43 przez Marcin Rzepa

Załączniki