ˆ

Oświadczenia majątkowe

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Dodano Grupa Rok Imię, nazwisko, stanowisko Załącznik
Lp: 151
Dodano
2020-09-01 21:27:19
Grupa
Kierownicy, Dyrektorzy i Pracownicy jednostek podległych gminie
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Izabela Beata Korejwo
Dyrektor GZO
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.4 MiB)
Lp: 152
Dodano
2020-09-01 21:24:35
Grupa
Kierownicy, Dyrektorzy i Pracownicy jednostek podległych gminie
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Jolanta Maria Bober
Główny Specjalista OPS
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.2 MiB)
Lp: 153
Dodano
2020-09-01 21:23:05
Grupa
Kierownicy, Dyrektorzy i Pracownicy jednostek podległych gminie
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Katarzyna Maria Dymel
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 154
Dodano
2020-09-01 21:21:30
Grupa
Kierownicy, Dyrektorzy i Pracownicy jednostek podległych gminie
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Krzysztof Stanisław Marzec
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 155
Dodano
2020-09-01 21:19:42
Grupa
Kierownicy, Dyrektorzy i Pracownicy jednostek podległych gminie
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Katarzyna Sylwia Nyczak-Walaszek
Kierownik ŚDS
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 156
Dodano
2020-09-01 21:16:26
Grupa
Kierownicy, Dyrektorzy i Pracownicy jednostek podległych gminie
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Leszek Marcin Lisiecki
Dyrektor MRU
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 157
Dodano
2020-09-01 21:15:10
Grupa
Kierownicy, Dyrektorzy i Pracownicy jednostek podległych gminie
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Marlena Czekała-Dąbrowska
starszy specjalista OPS
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 158
Dodano
2020-09-01 21:13:25
Grupa
Kierownicy, Dyrektorzy i Pracownicy jednostek podległych gminie
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Maria Jolanta Górna
Dyrektor OPS
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1 MiB)
Lp: 159
Dodano
2020-09-01 21:11:39
Grupa
Kierownicy, Dyrektorzy i Pracownicy jednostek podległych gminie
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Monika Szypszak
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.4 MiB)
Lp: 160
Dodano
2020-09-01 21:06:39
Grupa
Kierownicy, Dyrektorzy i Pracownicy jednostek podległych gminie
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Piotr Henryk Szanda
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 161
Dodano
2020-09-01 21:05:28
Grupa
Kierownicy, Dyrektorzy i Pracownicy jednostek podległych gminie
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Paulina Maria Woźniczka
Inspektor OPS
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.6 MiB)
Lp: 162
Dodano
2020-09-01 21:03:18
Grupa
Kierownicy, Dyrektorzy i Pracownicy jednostek podległych gminie
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Wioletta Alina Stadnik
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.5 MiB)
Lp: 163
Dodano
2020-09-01 20:57:28
Grupa
Kierownicy i Pracownicy Urzędu Miejskiego
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Tomasz Marek Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 164
Dodano
2020-09-01 20:56:03
Grupa
Kierownicy i Pracownicy Urzędu Miejskiego
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Mieczysław Witczak
Kierownik Wydziału UM
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 165
Dodano
2020-09-01 20:54:47
Grupa
Kierownicy i Pracownicy Urzędu Miejskiego
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Monika Maria Tomaszewska
Kierownik Wydziału UM
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.4 MiB)
Lp: 166
Dodano
2020-09-01 20:53:30
Grupa
Kierownicy i Pracownicy Urzędu Miejskiego
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Małgorzata Maria Szahun
Inspektor Urzędu Miejskiego
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.2 MiB)
Lp: 167
Dodano
2020-09-01 20:52:07
Grupa
Kierownicy i Pracownicy Urzędu Miejskiego
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Marcin Łukasz Mokrzycki
Inspektor Urzędu Miejskiego
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1 MiB)
Lp: 168
Dodano
2020-09-01 20:50:06
Grupa
Kierownicy i Pracownicy Urzędu Miejskiego
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Monika Lidia Kłodzińska
Inspektor Urzędu Miejskiego
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 169
Dodano
2020-09-01 20:48:17
Grupa
Kierownicy i Pracownicy Urzędu Miejskiego
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Kamila Magdalena Anioł-Szymańska
Skarbnik Gminy
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 170
Dodano
2020-09-01 20:45:01
Grupa
Kierownicy i Pracownicy Urzędu Miejskiego
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Justyna Barbara Lorkiewicz
Inspektor Urzędu Miejskiego
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 171
Dodano
2020-09-01 20:43:42
Grupa
Kierownicy i Pracownicy Urzędu Miejskiego
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Dorota Anna Nowak
Kierownik Wydziału UM
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 172
Dodano
2020-09-01 20:42:26
Grupa
Kierownicy i Pracownicy Urzędu Miejskiego
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Aleksander Stanisław Zaćmiński
Kierownik Wydziału UM
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.8 MiB)
 • oświadczenie majątkowe 2020 - zakończenie pracy (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 173
Dodano
2020-09-01 20:40:26
Grupa
Kierownicy i Pracownicy Urzędu Miejskiego
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 174
Dodano
2020-09-01 20:39:03
Grupa
Kierownicy i Pracownicy Urzędu Miejskiego
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Maria Sawka
Sekretarz Gminy
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 175
Dodano
2020-09-01 20:37:59
Grupa
Kierownicy i Pracownicy Urzędu Miejskiego
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Wanda Lubaczewska
Kierownik Wydziału UM
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 176
Dodano
2020-09-01 20:36:32
Grupa
Kierownicy i Pracownicy Urzędu Miejskiego
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Agnieszka Anna Barłóg
Inspektor Urzędu Miejskiego
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 177
Dodano
2020-09-01 20:25:25
Grupa
Prezesi Spółek Prawa Handlowego z udziałem Gminy
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Tomasz Antoni Szmytkiewicz
Prezes Zarządu
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 178
Dodano
2020-09-01 20:21:39
Grupa
Prezesi Spółek Prawa Handlowego z udziałem Gminy
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Kazimierz Józef Puchan
Prezes Zarządu
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.4 MiB)
 • oświadczenie majątkowe 2020 - zaprzestanie pełnienia funkcji (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 179
Dodano
2020-09-01 20:18:10
Grupa
Prezesi Spółek Prawa Handlowego z udziałem Gminy
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Henryk Maciej Woźniak
Prezes Zarządu
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.2 MiB)
 • oświadczenie majątkowe 2020 - korekta (PDF, 1.2 MiB)
Lp: 180
Dodano
2020-09-01 20:14:40
Grupa
Prezesi Spółek Prawa Handlowego z udziałem Gminy
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Grzegorz Tkaczyk
Prezes Zarządu
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.5 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji