ˆ

Oświadczenia majątkowe

Szczegóły informacji

Ewelina Izydorczyk-Lewy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Grupa:

Rok: 2020

Stanowisko: Dyrektor MOK

Ogłoszono dnia: 2020-09-01 21:51:16 przez Marcin Rzepa

Załączniki