ˆ

Oświadczenia majątkowe

Szczegóły informacji

Jarosław Jan Tomaszewski

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Grupa:

Rok: 2021

Stanowisko: Radna/Radny Rady Miejskiej

Ogłoszono dnia: 2021-10-05 10:36:45 przez Marcin Rzepa

Załączniki