ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu Drukuj informacjęSprawa: Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Szczegóły informacji

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem

Ogłoszono dnia: 2016-02-18 08:47:38

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23 j.t.). W przypadku nieprawidłowości we wniosku oraz braku kompletu obligatoryjnych załączników (w tym innych), na podstawie art. 64 § 2 K.p.a., wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Osoba kontaktowa

Grażyna Duhan

Miejsce załatwienia

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, pok. 201 (prosimy o uprzednie sprawdzenie kompletności wniosku w Wydziale Gospodarki Mieniem, pok. 204). Obsługa interesantów odbywa się w: - poniedziałek w godz. od 9.00 do 17.00 - od wtorku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Telefon kontaktowy

957426946

Adres e-mail

W celu złożenia wniosku w formie elektornicznej: um@miedzyrzecz.pl

Sposób załatwienia

wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

Rynek 7, pok. 204 i 206

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 
2.  Obligatoryjne załączniki do wniosków:
- zgoda właściciela nieruchomości w przypadku gdy posiadacz nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym
- pełnomocnictwo w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości, potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa
- rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23 j.t.). W przypadku nieprawidłowości we wniosku oraz braku kompletu obligatoryjnych załączników (w tym innych), na podstawie art. 64 § 2 K.p.a., wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Opłaty

Wniosek o wydanie decyzji jest zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm) i załącznika do tej ustawy: część III, ust. 44. kol, pkt. 6

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Art. 83 ust. 1 pkt. 1, 2, art. 83a  ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. , poz. 1651 j.t. z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-18 08:42:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-18 08:47:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-09 13:08:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7316 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony