ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Szczegóły informacji

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział: Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Ogłoszono dnia: 2012-12-20 14:49:32

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Osoba kontaktowa

Adam Przybysz

Miejsce załatwienia

Rynek 1, pok.303

Telefon kontaktowy

95 741 19 50

Adres e-mail

aprzybysz@miedzyrzecz.pl

Miejsce odbioru

Rynek 1, pok.303

Wymagane Dokumenty

1.       Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Międzyrzecza (wniosek można pobrać w pokoju nr 303, Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego lub klikając na  zamieszczony poniżej link w załącznikach)  
który zawiera:
o        oznaczenie rodzaju zezwolenia,
o        oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
o        numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
o        przedmiot działalności gospodarczej,
o        adres punktu sprzedaży,
o        adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)
2.       Załączniki:
o        nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub nr z rejestru przedsiębiorców,
o        dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (dzierżawa, użyczenie, najem, akt notarialny),
o        pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (wspólnota),
o        decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
 

Czas realizacji

Do 30 dni.

Opłaty

 Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry ( proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą: 

o        525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

o        2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 
Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
o        37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
o        37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
o        77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w. w. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 2.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
 

Tryb odwoławczy

1.       Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w sekretariacie urzędu. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
2.       Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje.(odwołanie składa się w sekretariacie urzędu) . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
 

Uwagi

1.       Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
2.       W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w  sekretariacie urzędu lub referacie ON  prowadzącego sprawę.
3.     Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. 
(Oświadczenie można pobrać w pokoju nr 303, Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego lub klikając na  zamieszczony powyżej link)
4.    Zgłoszenie zmiany stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy.(Zgłoszenie można pobrać w pokoju nr 303, Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego lub klikając na  zamieszczony powyżej link)
 

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 11 i art. 18 ust. 5 i 6 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Sulej
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogusław Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-20 09:09:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-20 14:49:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-03 20:04:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7865 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony