ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówkąDrukuj informacjęSprawa: Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Szczegóły informacji

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wydział: Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Ogłoszono dnia: 2012-12-20 14:49:32

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Alicja Sulej

Miejsce załatwienia

Rynek 1, pok.303

Telefon kontaktowy

95 741 19 50

Adres e-mail

asulej@miedzyrzecz.pl

Miejsce odbioru

Rynek 1, pok.303

Wymagane Dokumenty

1.       Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką" (wniosek można pobrać - pokój nr 303 Biuro ds.  Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego lub korzystając z zamieszczonego powyżej  linku) .
2.       Załączniki:
o        nr rejestru przedsiębiorców lub nr zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
o        numer identyfikacji statystycznej (REGON).
o        numer identyfikacji podatkowej (NIP)
o        zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu; ponadto w przypadku przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy również za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
o        oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców (Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego – pokój nr 303 lub korzystając z linku)spełniających warunki o których mowa w art.6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym :
- spełniają wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym,
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku oraz za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności
- posiadają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówka, potwierdzonego zdanym egzaminem lub wykażą się co najmniej 5-letnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu (przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż 6 miesięcy z przyczyn zależnych od nich)
 
o        kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym transport ma być wykonywany, spełniającego warunki określone przepisami prawa o ruchu drogowym, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim.
o        kserokopia prawa jazdy
o        kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem lub dokumenty świadczące o co najmniej 5 letniej praktyce w zakresie wykonywania tego transportu (przy czym przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy)
 
Do wglądu:
o        Oryginały dokumentów stanowiących załączniki
 

Czas realizacji

30 dni

Opłaty

Opłata administracyjna wnoszona przed odbiorem licencji.
za udzielenie licencji na okres:
o        od 2 do 15 lat - 200 zł
o        powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
o        powyżej 30 do 50 lat - 300 zł
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie lub wydziale (biurze) prowadzącym sprawę.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i5 , ust. 5, art.6 ust. 1-5 art. 7 ust 2 pkt.2   lit. a, ustawy z dnia 6 września 2001r.  o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) oraz §2 ust 1, pkt1 i § 15 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2001r. Nr 150, poz. 1685)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Sulej
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksander Zaćmiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-20 09:18:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-20 14:49:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-12-20 14:49:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony