ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy MiędzyrzeczDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Międzyrzecz

Szczegóły informacji

Zezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Międzyrzecz

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem

Ogłoszono dnia: 2015-12-01 08:21:10

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). W przypadku nieprawidłowości we wniosku oraz braku kompletu obligatoryjnych załączników (w tym innych), na podstawie art. 8a ust. 1 pkt.1, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni.

Osoba kontaktowa

Marlena Szmyt, Dorota Nowak

Miejsce załatwienia

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, pok. 201 (prosimy o uprzednie sprawdzenie kompletności wniosku w Wydziale Gospodarki Mieniem, pok. 204).

Telefon kontaktowy

95 742 69 77, 95 742 69 42

Adres e-mail

um@miedzyrzecz.pl

Sposób załatwienia

wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

Rynek 7, pok.204

Wymagane Dokumenty

 
2.  Obligatoryjne załączniki do wniosków:
Udokumentowanie spełnienia  wymagań określonych w uchwale Nr XXVIII/229/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2013. 633).

Czas realizacji

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). W przypadku nieprawidłowości we wniosku oraz braku kompletu obligatoryjnych załączników (w tym innych), na podstawie art. 8a ust. 1 pkt.1, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni.

Opłaty

Dowód wniesienia opłaty skarbowej wysokości 616 zł (opłatę skarbową można wpłacić w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu lub na konto Gminy Międzyrzecz w Międzyrzeczu nr 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200). Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XXVIII/229/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2013. 633).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marlena Szmyt
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-01 08:18:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-01 08:21:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-29 18:45:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2770 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony