ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydział Planowania Przestrzennego

Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy

Wydział Planowania Przestrzennego

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Opłata retencyjna

Wydział Gospodarki Mieniem

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wydział Gospodarki Komunalnej

Warunki udzielania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wydział Gospodarki Komunalnej

Warunki udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Wydział Gospodarki Mieniem

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz

Wydział Planowania Przestrzennego

Zaświadczenie o potwierdzeniu ujęcia w rejestrze lub ewidencji zabytków nieruchomości gruntowych oraz budynkowych położonych na terenie miasta i gminy Międzyrzecz

Wydział Planowania Przestrzennego

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz

Wydział Planowania Przestrzennego

zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Wydział Spraw Obywatelskich

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego

zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego

zezwolenie na wykonywanie przewozów specjalnych

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego

zezwolenie na wysprzedaż napojów alkoholowych

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Wydział Gospodarki Komunalnej

Zezwolenie w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Międzyrzecz

Wydział Gospodarki Mieniem

Zezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Międzyrzecz

Wydział Gospodarki Mieniem

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji

Wydział Finansowo-Budżetowy