ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 194Drukuj informację Przetarg numer: 194

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 194

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy ul. Winnica 30 w obrębie 0002 Międzyrzecz-2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 190/1000 części działki oznaczonej nr ewid. 257/1 o pow. 0,0594 ha

Ogłoszono dnia: 2019-04-25 00:00:00 przez Dorota Nowak

Data przetargu

2019-05-30 10:00:00

Miejsce

Sala Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, I piętro, pokój 202)

Księga wieczysta

GW1M/00020099/6

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza 150.000,00 zł
w tym:
Cena gruntu w udziale 190/1000 9.400,00 zł

Wadium

Wysokość wadium…………………………………………… 15.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na rachunek Gminy w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 do dnia 24.05.2019 r. – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić określoną kwotę wadium. W tytule przelewu należy podać:
„wadium-przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Winnica 30 m. 4”.
Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Działka o nr ewid. 257/1 o pow.594 m² zlokalizowana jest w obrębie 0002 Międzyrzecz, przy ul. Winnica 30. Działka zabudowana jest 3-kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, podpiwniczonym, w zabudowie wolnostojącej, wybudowanym w 1962 r. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa wielorodzinna, obiekty handlowo – usługowe i użyteczności publicznej. Działka o kształcie nieregularnym. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, utwardzonej asfaltem. Przeznaczenie w mpzp: Dla działki nr ewid. 257/1 położonej przy ul. Winnica 30 w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-2, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, z późn. zm.), stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r., ww. działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Przedmiotowa działka położona jest w otoczeniu zabytku jakim jest zespół urbanistyczno – krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK–I–72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 03.11.1957 r., decyzją Nr 2171 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz Nr KOK–I–6 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 21.10.1976 r. Skutkiem ww. decyzji obszar ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.). Przedmiotowa nieruchomość nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.). Nie wydano dla niej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Przetargiem objęto LOKAL MIESZKALNY nr 4 o pow. 69,68 m², składający się z: trzech (3) pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju położonych na pierwszym piętrze. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,53 m². Lokal wymaga remontu. Nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt. Sposób zagospodarowania: Utrzymanie istniejącego zagospodarowania jako lokal mieszkalny. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Gmina Międzyrzecz nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1984) dla ww. budynku mieszkalnego. Zgodnie z art. 3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 716 ze zm.): „W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.”

Informacje dodatkowe

Informacje na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem, tel.95 742 6942. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne, bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-25 16:56:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-25 16:56:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-12 17:42:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
600 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony