ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 31
Data ogłoszenia
2020-12-08 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-02-02 10:45:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/39 o pow. 0,0996 ha, położonej przy ul. Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu, obręb 0002 Międzyrzecz.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 126.500,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOC, 59.5 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 36.5 KiB)
Lp: 32
Data ogłoszenia
2020-12-08 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-02-02 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/25, obręb 0002 Międzyrzecz, o pow. 0,1500 ha, ul. Jacka Malczewskiego.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 180.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOC, 60 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 37 KiB)
Lp: 33
Data ogłoszenia
2020-11-18 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-01-28 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaży udziałów Gminy Międzyrzecz wynoszących 1590/3000 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 138, obręb 0002 Międzyrzecz, położonej przy ul. Piastowskiej w Międzyrzeczu o pow. 0,1649 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 862.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOC, 67 KiB)
 • zgłoszenie udziału w przetargu (DOCX, 16.5 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 37 KiB)
Lp: 34
Data ogłoszenia
2020-11-30 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-01-11 11:00:00
Dotyczy
Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w budynku przy ul. Młyńskiej 5, obręb 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 12/100 części działki oznaczonej ewid. nr 392/1 o pow. 0,0164 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: 53.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 24.5 KiB)
 • zgłoszenie udziału w przetargu (DOCX, 16.6 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 37 KiB)
Lp: 35
Data ogłoszenia
2020-11-30 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-01-11 10:30:00
Dotyczy
Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku przy ul. Młyńskiej 5, obręb 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 16/100 części działki oznaczonej ewid. nr 392/1 o pow. 0,0164 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: 83.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 24.6 KiB)
 • zgłoszenie udziału w przetargu (DOCX, 16.6 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 37 KiB)
Lp: 36
Data ogłoszenia
2020-11-30 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-01-11 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku przy ul. Młyńskiej 5, obręb 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 23/100 części działki oznaczonej ewid. nr 392/1 o pow. 0,0164 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: 94.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 23.6 KiB)
 • zgłoszenie udziału w przetargu (DOCX, 16.6 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 37 KiB)
Lp: 37
Data ogłoszenia
2020-11-16 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-12-18 10:30:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 398/1 położonej w obrębie 0002 Międzyrzecz przy ul. Chłodnej 23 o pow. 0,0190 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 185.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 23.6 KiB)
 • zgłoszenie udziału w przetargu (DOCX, 19.4 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 37.5 KiB)
Lp: 38
Data ogłoszenia
2020-09-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-29 12:00:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/72, o pow. 0,1048 ha, położonej przy ul. Jacka Malczewskiego, obręb 0002 Międzyrzecz.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 126.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 1.4 MiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 338.7 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 40 KiB)
Lp: 39
Data ogłoszenia
2020-09-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-29 11:00:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/31, o pow. 0,1109 ha, położonej przy ul. Marii Konopnickiej, obręb 0002 Międzyrzecz.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 135.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 1.4 MiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 338.7 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 40 KiB)
Lp: 40
Data ogłoszenia
2020-09-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-29 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/30, o pow. 0,1044 ha, położonej przy ul. Marii konopnickiej, obręb 0002 Międzyrzecz.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 125.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 1.4 MiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 338.7 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 40 KiB)
Lp: 41
Data ogłoszenia
2020-09-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-29 09:00:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/29 o pow. 0,1196 ha, położonej przy ul. Marii Konopnickiej, obręb 0002 Międzyrzecz.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 145.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 1.4 MiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 338.7 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 40 KiB)
Lp: 42
Data ogłoszenia
2020-09-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-28 13:00:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/28 o pow. 0,1302 ha, położonej przy ul. Marii Konopnickiej, obręb 0002 Międzyrzecz.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 156.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 1.4 MiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 338.7 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 40.5 KiB)
Lp: 43
Data ogłoszenia
2020-09-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-28 12:00:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/27, o pow. 0,1032 ha, położonej przy ul. Jacka Malczewskiego, obręb 0002 Międzyrzecz.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 125.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 1.4 MiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 338.7 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 40.5 KiB)
Lp: 44
Data ogłoszenia
2020-09-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-28 11:00:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/26 o pow. 0,1051 ha, położonej przy ul. Jacka Malczewskiego, obręb geodezyjny 0002 Międzyrzecz.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 126.000,00 zl
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 1.4 MiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 338.7 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 40 KiB)
Lp: 45
Data ogłoszenia
2020-09-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-28 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/25 o pow. 0,1500 ha, położonej przy ul. Jacka Malczewskiego, obręb 0002 Międzyrzecz.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 180.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 1.4 MiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 338.7 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 40.5 KiB)
Lp: 46
Data ogłoszenia
2020-09-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-28 09:00:00
Dotyczy
Sprzedaż nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 799/23, położonej przy ul. Jacka Malczewskiego o pow. 0,1002 ha, obręb geodezyjny 0002 Międzyrzecz.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 120.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 1.4 MiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 338.7 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 36 KiB)
Lp: 47
Data ogłoszenia
2020-08-20 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-09-24 10:00:00
Dotyczy
Dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz, z przeznaczeniem na miejsce postojowe dla auta osobowego.
Cena wywoławcza
Wywoławcza stawka netto za dzierżawę 1m² w zł: 10,84 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 318.5 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 35.5 KiB)
Lp: 48
Data ogłoszenia
2020-08-10 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-09-21 10:00:00
Dotyczy
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy ul. Mieszka I 7, obręb 0001 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 17/100 części działki oznaczonej ewid. nr 290/23 o pow. 0,0204 ha
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 100.000,00 zł Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.) ustaloną cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%, a zatem Nabywcy przysługuje 50% bonifikata od ceny nabytego lokalu.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 696.4 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 36 KiB)
Lp: 49
Data ogłoszenia
2020-06-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-09-02 10:00:00
Dotyczy
sprzedaży udziałów Gminy Międzyrzecz wynoszących 1590/3000 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 138, obręb 0002 Międzyrzecz, o pow. 0,1649 ha położonej przy ul. Piastowskiej w Międzyrzeczu
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 1.076.938,80 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 710.4 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 249.9 KiB)
Lp: 50
Data ogłoszenia
2020-07-08 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-08-20 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaż nieruchomości położonej na terenie m. Międzyrzecz przy ul. Mieszka I,oznaczonej ewidencyjnie nr 614 o pow. 0,0672 ha,obręb geodezyjny 0002 Międzyrzecz.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 92.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 756.1 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 232.8 KiB)
Lp: 51
Data ogłoszenia
2020-05-13 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-06-18 11:30:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/99, obręb 0001 Międzyrzecz, o pow. 0,1276 ha, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Żołnierskiej.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 135.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 513.7 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 234.7 KiB)
Lp: 52
Data ogłoszenia
2020-05-13 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-06-18 10:45:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/97, obręb 0001 Międzyrzecz,o pow. 0,1312 ha, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Żołnierskiej.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 135.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 513.7 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 233 KiB)
Lp: 53
Data ogłoszenia
2020-05-13 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-06-18 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/76, obręb 0001 Międzyrzecz, o pow. 0,1217 ha, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Sybiraka.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 125.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 513.7 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 235.1 KiB)
Lp: 54
Data ogłoszenia
2020-05-13 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-06-17 10:30:00
Dotyczy
Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy ul. Mieszka I 7, obręb 0001 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 17/100 części działki oznaczonej ewid. nr 290/23 o pow. 0,0204 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 125.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 686.5 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 269.2 KiB)
Lp: 55
Data ogłoszenia
2020-05-13 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-06-17 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku przy ul. Mieszka I 7, obręb 0001 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 9/100 części działki oznaczonej ewid. nr 290/23 o pow. 0,0204 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 75.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 686.5 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 241.5 KiB)
Lp: 56
Data ogłoszenia
2020-05-13 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-06-16 10:45:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej – działka nr ewid. 58/13 położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Międzyrzecz o pow. 0,0219 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 14.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 768.9 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 232 KiB)
Lp: 57
Data ogłoszenia
2020-05-13 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-06-16 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej – działka nr ewid. 58/12 położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Międzyrzecz o pow. 0,0189 ha w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 12.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 763.6 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 232.3 KiB)
Lp: 58
Data ogłoszenia
2020-03-06 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-04-20 11:00:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/99, obręb 0001 Międzyrzecz, położonej przy ul. Żołnierskiej o pow. 0,1276 ha w II przetargu ustnym nieograniczonym.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 135.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 522.4 KiB)
 • informacja o odwołaniu przetargu (PDF, 311 KiB)
Lp: 59
Data ogłoszenia
2020-03-06 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-04-20 10:30:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/97,obręb 0001 Międzyrzecz, położonej przy ul. Żołnierskiej o pow. 0,1312 ha w II przetargu ustnym nieograniczonym.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 135,000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 522.4 KiB)
 • informacja o odwołaniu przetargu (PDF, 311 KiB)
Lp: 60
Data ogłoszenia
2020-03-06 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-04-20 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/76, obręb 0001 Międzyrzecz, położonej przy ul. Sybiraka o pow. 0,1217 ha w II przetargu ustnym nieograniczonym.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 125.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 522.4 KiB)
 • informacja o odwołaniu przetargu (PDF, 311 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji